10% rabatt på djurförsäkring

agria_logotyp_224x139-width224

Hur blir jag medlem?

Medlemsformer

Svenska Brukshundklubben har flera former av medlemsskap. Välj det som är förmånligast för dig. Alla medlemsskap är fullgoda och ger samma rättigheter i din klubb

Ordinarie medlem: Ordinarie medlem betalar förbundsavgift (för närvarande 400 kr) och lokal avgift (100 kronor). Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar (ex SBK rasklubb + lokal BK). Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. Den totala summan för ett ordinarie medlemskap i Västerviks BK är 500 kronor per år.

Familjemedlem: Familjemedlem betalar endast lokal avgift, 150 kronor. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Delbetalande medlem 100 kronor.

Ungdomsmedlem: Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett. Läs mer på http://www.shu.se. SHU erbjuder egna verksamheter, som oftast hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben. Kostnad 300 kronor per år.

Hur gör man och varför måste man vara medlem

Om Du vill bli medlem betalar du bara in medlemsavgiften till Västerviks Brukshundklubb på BG:  5026-7251 och anger tydligt Namn, Personnummer (Inkl 4 sista siffrorna!), Adress och Telefonnummer på talongen. Medlemsavgiften behöver endast erläggas en gång även om Du går flera kurser under året. Du får sedan ett nytt inbetalningskort från SBK när medlemskapet går ut.

Orsaken är att man måste vara olycksfallsförsäkrad om någon olycka skulle hända när man går kurs eller deltar i VBK:s övriga aktiviteter (klubben har inte resurser att betala ett eventuellt skadestånd ur egen ficka).

Här kan du se vad du får för ditt medlemskap: http://sbk.nu/klubbar-medlemskap/bli-medlem/